I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

5. 5. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 5.5.2021

Výroba: 2021

Putování do Kafarnaum

V další části našeho cyklu o původu posvátných míst ve Svaté zemi se vydáme do Kafarnaum, které se označuje také jako „Ježíšovo město“. Od roku 1894 začíná nová kapitola rozvoje tohoto místa, když františkáni získali do vlastnictví pozemky na břehu Galilejského jezera, kde poté prováděli archeologické výzkumy.


Novinky v Muzeu Svaté země

Do konventu sv. Salvátora v Jeruzalémě se vrátily některé exponáty, které byly restaurovány v Itálii. Budou základem nové sbírky v historické sekci Muzea Svaté země.


Svátek Nikodéma a Josefa z Arimatie v Ramle

Latinská farnost v Ramle slavila své patrony. Evangelní postavy Nikodém a Josef z Arimatie jsou spojovány s uložením Ježíšova těla do hrobu.


Příprava na pravoslavné Velikonoce v Betlémě

Skauti a mládež z pravoslavných církví připravili v Betlémě „velikonoční festival“. Tím se začaly přípravy na oslavu Vzkříšení, které u pravoslavných letos připadá na neděli 2. května. Je to znamení naděje po dlouhém období zákazů a restrikcí kvůli pandemii.


Když se Písmo stává uměním

Kalman přijel do Izraele l z Ameriky v roce 2007 a po několika letech studia se stal znalcem Svatého písma a uměleckým písařem. Pořádá také workshopy v židovské čtvrti Jeruzaléma, na kterých vysvětluje původ a vznik psaní biblických textů.

Zpravodajství

Premiéra: 5.5.2021

Výroba: 2021