I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

13. 5. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 13.5.2021

Výroba: 2021

REPORTÁŽE

 

Generální audience papeže Františka

Poprvé po téměř sedmi měsících se konala generální audience papeže Františka s účastí poutníků. Naposledy byla generální audience s poutníky 28. října.


Nová služba laického katechety

Papež František ustanovil službu laického katechety. Učinil tak v Motu proprio s názvem Antiquum ministerium neboli „starodávná služba“. Jak se v dokumentu uvádí, sahá služba katechety hluboko do historie, protože teologové ve spisech Nového zákona nacházejí zmínky o katechetech. Lze říci, že katecheti navazují na způsob evengelizace prvních křesťanů.


Iniciativa smíření

V Praze na Bílé hoře se uskutečnil akt smíření mezi katolickými kněžími a protestantskými pastory. Předcházela mu dlouhodobá aktivita modlitebních společenství, která se na Bílé hoře i dalších setkáních za smíření přimlouvala. Samotné iniciativy se zúčastnilo více než šedesát kněží i pastorů a věřící různých denominací.


Týden pro rodinu

Každoroční Týden pro rodinu nabízí přednášky, rodinné aktivity a další programy. Probíhající třináctý ročník chce ocenit úsilí, které je do rodinných vztahů investováno.


Filmový festival Jeden svět

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni pořádá od roku1999 festival dokumentárních filmů s tématikou lidských práv. V letošním roce mohou diváci shlédnout stovku dokumentů z více než padesáti zemí světa a zúčastnit se čtyřiceti online debat s filmovými odborníky.


Vozíčkář pomáhá handicapovaným

Pomáhat potřebným se v naší zemi snaží na tři tisíce nadací a fondů. Pořád je však hodně potřebných, kteří na pomoc marně čekají. V podobné situaci byl Tomáš David, který je od narození odkázaný na invalidní vozík. S pořízením elektrického mu pomohl Pavel Kurušta, který přes vlastní těžký zdravotní stav pomáhá tam, kam nadace a fondy nedosáhnou.


Otevřená muzea, galerie a památky

Po dlouhé přestávce se v celé republice postupně otevírají muzea, výstavy a památky. Potlesk posluchačů zazněl i na zahajovacím koncertu Pražského jara. Nadále je však třeba dodržovat hygienická pravidla. V Národním muzeu je do 6. června k vidění výstava Sluneční králové. Vstupenku na určitý den a hodinu je třeba mít koupenou přes internet předem.



Z DIÁŘE

 

Praha, 14. května 1316

Výročí narození Karla IV.

Před 705 lety se v Praze narodil Karel IV. Mimo jiné založil pražskou univerzitu, Nové město pražské a hrad Karštejn. Spolu s otcem započal se stavbou svatovítského chrámu.


Opava, 15. května 

Pouť k Panně Marii Opavské

Pouť k Panně Marii Opavské, Matce milosrdenství se uskuteční v opavském kostele svatého Vojtěcha. Začne mariánskou pobožností, po které bude následovat mše svatá.


Karlovy Vary, 16. května

Mše svatá za oběti pandemie

Mši svatou za oběti pandemie bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech celebrovat biskup František Radkovský. Téhož dne budou zádušní mše i v sousedních Horních Frankách a Sasku. 


Chrudim, 16. května

Poutní růžencová cesta

Trasa poutní růžencové cesty v Chrudimi povede od hřbitova v Kočí podél farního lesa do kostela a k opravené soše Panny Marie. Zváni jsou mladí i starší, jednotlivci i celé rodiny.


Klatovy, 17. května

Požehnání kostela po rekonstrukci

V Klatovech bude po rozsáhlé vnější i vnitřní rekonstrukci požehnán kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce. Obnoveny byly nástěnné fresky, oltáře i varhany.


Nepomuk, do 29. června

Svatojánské mosty

Obrázky dětí z mezinárodní soutěže jsou vystaveny v Nepomuku v muzeu a galerii, areálu arciděkanství a dalších místech. Vernisáž výstavy bude 29. května.




Reportáže z Rome reports:

Pope Francis holds audience with pilgrims in attendance for the first time in 7 months

Pope Francis establishes lay ministry of catechist




Zpravodajství

Premiéra: 13.5.2021

Výroba: 2021