I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

Drahomiř Budinská II.

Publicistika

Premiéra: 11.5.2009

Výroba: 2008

Můj život je pestrá mozaika Božího milosrdenství. Už jako studentka pochopila, že sloužit Bohu se musí v pokoře. Vzorem se jí stal sv. František z Assisi a její vyznání nese jeho odkaz: „Chci být nejmenší na světě, jako ten poslední z lidí. Jako ten poslední, kterému už nikdo nezávidí.“ Výrazně ji ovlivnil pražský světící biskup Kajetán Matoušek, ale také kněz, spisovatele a básník Jakub Deml a jiní. Postupně začala poznávat, že historie českého národa není jenom bohatá, ale také nanejvýš poučná. Zaměstnání v Pražské informační službě jí umožnilo organizovat poznávací zájezdy také do zahraničí. Dodnes předává svůj vědomostní kapitál na různých seminářích. Říká o sobě, že je bláznem pro Krista a takovou jsme jí mohli poznat i my během její návštěvy ve studiu Tv Noe.

Publicistika

Premiéra: 11.5.2009

Výroba: 2008