I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Naše Prémontré

Dokumentaristika

Premiéra: 1.9.2009

Výroba: 2007

V dokumentu nahlédneme do řeholního světa sester premonstrátek. Každý den s laskavým úsměvem a srdcem pomáhají všude tam, kde je zapotřebí. Starají se jak o materiální, tak i o duchovní pomoc. Připravují jídla pro biskupství a semináře, učí na základních školách, pečují o zestárlé sestry, pracují na své zahradě a v neposlední řadě se modlí. Jsou to starostlivé osoby, které se snaží svědomitě a zodpovědně plnit své povinnosti a úkoly.

Dokumentaristika

Premiéra: 1.9.2009

Výroba: 2007