Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Terra Santa News

19. 5. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 19.5.2021

Výroba: 2021

Modlitba za mír ve Svaté zemi

Františkáni na hoře Sion se v modlitbě spojili s papežem Františkem a s křesťany celého světa, aby ustalo násilí a ozbrojené střety ve Svaté zemi. Představitelé místních církví vyzvali k ukončení bojů mezi Izraelci a Palestinci.


Hudební večer spojil tři náboženství

Zatímco poslední večery v různých městech provázejí sirény a výbuchy, večer 6. května ještě zněly v Jeruzalémě hudební tóny. Hudba a zpěv spojil několik skupin křesťanů, židů a muslimů.


Znovu nalézt sv. Kříž

Ve Svaté zemi po Velikonocích pokračují liturgická slavení. V bazilice Božího hrobu si věřící připomněli svátek Nalezení svatého Kříže císařovnou Helenou.


Hospodin vystupuje za hlaholu polnice

Na Olivové hoře se na konci velikonoční doby slavilo Nanebevstoupení Páně.


Poděkování kustoda Svaté země

Kustod Svaté země otec Francesco Patton poděkoval všem dárcům, kteří se v různých zemích světa zapojili do Velkopáteční sbírky na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.


Několik zastavení s Pannou Marií a sv. Františkem

Druhý díl našeho cyklu, který připravujeme ve spolupráci s Muzeem Svaté země, přiblíží význam mariánské úcty a zbožnosti ve františkánském řádu.

Zpravodajství

Premiéra: 19.5.2021

Výroba: 2021