I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Děkovná mše svatá

Ostrava, katedrála Božského Spasitele

Duchovní pořady

Premiéra: 30.5.2021

Výroba: 2021

Přenos děkovné bohoslužby v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. V den, na který připadá 25. výročí založení diecéze sv. Janem Pavlem II.. Hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo. Přítomen bude také moravský metropolita, arcibiskup Jan Graubner.

Duchovní pořady

Premiéra: 30.5.2021

Výroba: 2021