I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

26. 5. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 26.5.2021

Výroba: 2021

Výzvy k míru ve Svaté zemi

Ve Svaté zemi stejně jako na celém světě se šíří výzvy k míru a k ukončení násilí mezi znesvářenými stranami konfliktu na Blízkém východě. Také papež František při modlitbě Anděl Páně v neděli 16. května vyzval k ukončení bojů. V posledních dnech vstoupila v platnost dohoda o klidu zbraní, není ale jasné, jak dlouho příměří potrvá.


Sestra Regine oslavila 100. narozeniny

Regine Canetti se narodila v židovské rodině v Bulharsku. Za války se dramatickým způsobem dostala do Svaté země, a stala se řeholní sestrou. Přinášíme ohlednutí za jejím misijním posláním ve Svaté zemi.


Hudební večer v bazilice Zvěstování

Pěvecký sbor baziliky Zvěstování v Nazaretu uspořádal 7. května hudební večer a koncert k poctě Panny Marie. Bylo to první vystoupení tohoto tělesa po téměř rok a půl trvající pauze v důsledku pandemie.


Několik zastavení s Pannou Marií a sv. Františkem

Již třetí díl našeho cyklu, který připravujeme ve spolupráci s Muzeem Svaté země, přiblíží význam mariánské úcty a zbožnosti ve františkánském řádu.

Zpravodajství

Premiéra: 26.5.2021

Výroba: 2021