I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Radim Kuchař - Můj život s Bohem nebo Boží život se mnou?

Duchovní pořady

Premiéra: 2.6.2021

Výroba: 2020

Téma duchovního života je klíčovým pojmem křesťanské spirituality. Z Božího slova poznáváme, že život s Bohem je natolik komplikovaný, nakolik je komplikovaný sám člověk. Jsme pozváni k jednoduchosti a k nabytí prostoty srdce, neboť jen lidé "čistého srdce uvidí Boha".

Radim Kuchař se téměř celý svůj dosavadní kněžský život věnuje středoškolské mládeži na katolickém gymnáziu na Velehradě. Kromě výuky náboženství a duchovního doprovázení se také podílím na programech osobnostního rozvoje studentů a spoluvytváření volnočasových aktivit. 

Duchovní pořady

Premiéra: 2.6.2021

Výroba: 2020