I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

900 let premonstrátů

Publicistika

Premiéra: 25.5.2021

Výroba: 2021

Premonstráti - řád, který přinesl do Českých zemí vzdělanost. Jak funguje dnes? V čem spočívá jeho spiritualita? Jak prožili bratři dobu jiných režimů? A kde na území ČR se s premonstráty můžeme setkat?
Tento rok je to přesně 900 let od založení řádu - a u této příležitosti si bude moderátor Jan Ženatý povídat s bratrem Štěpánem a opatem premonstrátského kláštera v Nové Říši.

Publicistika

Premiéra: 25.5.2021

Výroba: 2021