I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noc kostelů 2021 online

Co se děje našemu domu

Duchovní pořady

Premiéra: 28.5.2021

Výroba: 2021

Má dnes křesťanská víra a její prožívání co říci do otázek jako je klima, tvorba krajiny, zemědělská či lesní produkce? Může něco takového, jako např. venkovský kostel, ovlivnit krajinu? To jsou témata, kterých se moderátorka Veronika Sedláčková dotkne v rozpravě s hosty Sandrou Silnou - farářkou CČSH a absolventkou oboru Environmentální studia, Ludmilou Barborkovou - ekonomkou, Ladislavem Mikou - odborníkem v oblasti ochrany životního prostředí a Josefem Hrdinou z Lesní správy pražského arcibiskupství.

Své dotazy a připomínky prosím zasílejte e-mailem na adresu vysilani@tvnoe.cz, formou SMS zprávy na číslo 775 177 377.

Duchovní pořady

Premiéra: 28.5.2021

Výroba: 2021