I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Armáda spásy a projekt Z ulice do Přístavu

Publicistika

Premiéra: 31.5.2021

Výroba: 2021

Armáda spásy spouští novou kampaň na podporu Domovů Přístav. Domovy Přístav poskytují lidem v nouzi přístřeší, jídlo, lékařskou péči, naději a na konci i důstojný odchod z tohoto světa. O této kampani hovoří ředitelka Domovů Přístav v Ostravě Mgr. Jana Plačková. Moderuje Jan Ženatý.

Publicistika

Premiéra: 31.5.2021

Výroba: 2021