I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Slavnost Těla a Krve Páně

Publicistika

Premiéra: 3.6.2021

Výroba: 2021

Ať už jste či nejste věřící, možná občas uprostřed vesnice či města vidíte liturgický průvod vedený farářem držící monstranci. O co se jedná? Proč katolíci vycházejí takto "okatě" ven? Kde má vlastně slavnost spojená s tímto průvodem svůj původ? O tom všem a především o hloubce Slavnosti Těla a Krve Páně se bude moderátor P. Marián Pospěcha bavit s Mons. Františkem Vrubelem.

Publicistika

Premiéra: 3.6.2021

Výroba: 2021