I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Živě s Noe

Mezinárodní den životního prostředí

Zábava

Premiéra: 4.6.2021

Výroba: 2021

Čtvrtý červen je Mezinárodním dnem životního prostředí, proto se štáb televize vydává do střediska ekologické výchovy v Praze nazvaného Toulcův dvůr z.s. K povídání o mezinárodním vzdělávacím programu Ekoškola přijala pozvání Mgr. Radka Tyslová. Program Ekoškola nabízí nezisková organizace TEREZA, jejíž podstatou jsou originální enviromentální programy pro žáky. Mateřským, základním a středním školám nabízí TEREZA další dva mezinárodní vzdělávací programy: GLOBE a Les ve škole.


Zábava

Premiéra: 4.6.2021

Výroba: 2021