I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Večer chval

Živá modlitba a chvála - Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ze Zlína

Duchovní pořady

Premiéra: 16.6.2021

Výroba: 2021

Chvála Boha modlitbou a zpěvem s Chválovou kapelou od sv. Filipa a Jakuba ze Zlína. Večer chval, to je projev díků a oslav milosrdného Boha, který nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vytvořme společenství modlitby i prostřednictvím televize Noe.

Duchovní pořady

Premiéra: 16.6.2021

Výroba: 2021