I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Labyrint světa

na motivy Jana Ámose Komenského

Dramatická tvorba

Premiéra: 25.7.2021

Výroba: 2021

Tato inscenace vznikla po několikaletém hledání odvahy a drzosti zpracovat, zdramatizovat knihu Jana Ámose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce. V roce 2010 recitoval V. Marčík Labyrint světa k varhanní skladbě Petra Ebena a tato zkušenost ho přivedla k definitivnímu rozhodnutí zdramatizovat toto dílo. Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci.

" Myslím, že, co je smyslem života, si musí najít každý sám… důležité je hledat a nikomu nevěřit, a když říkám nikomu, tak myslím ani mě! Když jsem já v tom věku byl, v kterém se začíná ukazovat rozdíl mezi dobrým a zlým, viděl jsem mezi lidmi rozdílné postavení, povolání, práce i předsevzetí, která dělají. Zdálo se mi potřebné, abych si dobře rozmyslel, k jaké skupině lidí bych se připojiti měl. Čím víc jsem přemýšlel, tím víc mi bylo jasné, že bych pro sebe chtěl takový život, v němž by co nejméně starostí a spěchu, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo. Vyšel jsem a ohlédati se počal, mysle, odkud a jak začíti.“

Víťa Marčík    


Dramatická tvorba

Premiéra: 25.7.2021

Výroba: 2021