I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

S Bohem pro lidi

Dokumentaristika

Premiéra: 6.6.2021

Výroba: 2020

Dokumentární film o Strahovském klášteře natočený k 900. výročí založení řádu premonstrátů. 

Dědeček (Jan Vlasák) svému vnukovi ukazuje premonstrátský klášter a provází ho bohatou historií i výjimečnou krásou tohoto památného místa.

Dokumentaristika

Premiéra: 6.6.2021

Výroba: 2020