I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

8. 6. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 8.6.2021

Výroba: 2021

REPORTÁŽE

 

Slavnost Těla a krve Páně ve Vatikánu

Papež František slavil slavnost Těla a krve Páně v bazilice svatého Petra. Tradiční průvod Božího těla ulicemi Říma byl kvůli pandemii letos opět zrušen. …. Jak papež řekl ve své homilii, tradiční průvod připomíná, že křesťané nemohou žít svou víru pouze uvnitř.


Rezignace kardinála Reinharda Marxe

Kardinál Reinhard Marx nabídl papeži Františkovi rezignaci na arcibiskupa v Mnichově a Freisingu. Jak sdělil v dopise papežovi, rozhodl se tak v reakci na nesprávnou manipulaci s krizí sexuálního zneužívání v německé církvi. Uznává „osobní selhání“ při nesprávném zacházení s tématem zneužívání a uvádí, že „někteří členové církve odmítají věřit, že za krizi existuje společná odpovědnost“.


Slavnost Božího těla v Lidečku

Obce Lidečko a Horní Lideč tvoří jednu farnost. Slavnost Těla a krve Páně, velikého tajemství Boží přítomnosti mezi námi, prožili všichni společně při mši svaté na hřišti v Lidečku. Po ní následoval průvod do kostela.


Slavnost Božího těla ve Vlčnově

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově také Boží tělo, uctili rovněž věřící ve Vlčnově mší svatou, po které za doprovodu dechové hudby následovalo procesí s nejsvětější svátostí. Postupně se zastavilo v obci u čtyř kapliček, kde jeho účastníci vyslechli Evangelium.


Slavnostní otevření plzeňské katedrály

V Plzni se po třech letech oprav pro veřejnost otevřela katedrála svatého Bartoloměje. Několikadenní oslavy s koncerty, bohoslužbami a otevřením výstavy završila pontifikální mše svatá, kterou celebroval plzeňský biskup Tomáš Holub.


Krypta dobrodinců pod pražskou Loretou

Teprve podruhé od konce 18. století se sedmého června otevřela krypta dobrodinců pod pražským loretánským kostelem Narození Páně. Působivý prostor pokrývají pozoruhodné fresky z roku 1664. Odborníci hledají způsob, jak unikátní malby co nejlépe zrestaurovat a zachovat je tak pro budoucí generace.


Poslední rozloučení s Jiřinou Šiklovou

V kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze se konalo rozloučení s jednou z největších žen české společnosti přelomu století Jiřinou Šiklovou. V duchu jejího nezkrotného optimismu a laskavé kritické naděje bylo i toto shromáždění plné vděčnosti a laskavého humoru.Z DIÁŘE

 

Signály.cz, 10. června

Jak vést rozhovor s Bohem?

V rámci celoročních vzdělávacích seminářů křesťanského ekumenického webu pro mládež signály.cz se uskuteční online setkání na téma Jak vést rozhovor s Bohem? Provázet jím bude biskup Tomáš Holub.


Frýdek-Místek, 11. června

Koncert Lotz Tria

Lotz Trio je jediný soubor hráčů na dobové basetové rohy ve střední a východní Evropě. V rámci Hudebních výletů Svatováclavského festivalu bude účinkovat v koncertu na frýdeckém zámku.


Velehrad, 12. června

Národní pouť za hospice

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče zve na Velehrad na pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v naší zemi. Mši svatou bude celebrovat biskup Zdenek Wasserbauer.


Svatá Hora, 12. června

Svátek Bolestné Bohorodičky

Na svátek bolestné bohorodičky se uskuteční tradiční řeckokatolická pouť na Svaté Hoře. Archijerejské svaté liturgii bude předsedat apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko.


Šaštín, 12. června

Dvanáctá eparchiální pouť

Na svátek bolestné bohorodičky se uskuteční také řeckokatolická eparchiální pouť ve slovenské Národní svatyni v Šaštíně. Bude i příležitostí k poděkování za ochranu v čase pandemie.


Teplá, 12. června

Prohlídka kláštera

Klášter premonstrátů v Teplé zve k návštěvě a prohlídce s otcem převorem Augustinem Kováčikem. Bude možné zajít i do konventní kaple a oratoře, které nejsou běžně přístupné.Reportáže z Rome reports:

Pope at Corpus Christi Mass: Let yourself be amazed by the Eucharist

Cardinal Marx submits resignation to the Pope over abuse crisis in Germany

Zpravodajství

Premiéra: 8.6.2021

Výroba: 2021