I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

9. 6. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 9.6.2021

Výroba: 2021

Corpus Domini v Jeruzalémě

V bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě věřící oslavili slavnost Těla a krve Páně neboli Božího Těla. Skončila se tradičním procesím s Nejsvětější Svátostí kolem edikuly prázdného Božího hrobu.


Svátek Navštívení Panny Marie

Františkáni, řeholníci a místní křesťané se shromáždili v Ein Karem nedaleko Jeruzaléma, aby zde oslavili svátek, který připomíná setkání Panny Marie s její příbuznou Alžbětou.


Zakončení mariánského měsíce

Po celý květen se věřící ve Svaté zemi modlili na různých mariánských poutních místech. V Jeruzalémě skončil tento měsíc procesím ulicemi Starého města provázený prosbami o přímluvu Matky Boží.


Konec května v Beit Sahour

Latinská farnost v Beit Sahour zakončila mariánský měsíc květen procesím se sochou Panny Marie ulicemi města.


Požehnání dvou soch ve škole v Haifě

Sochy Panny Marie a svatého Františka byly požehnány a umístěny na nádvoří Školy Svaté země v Haifě. Při této příležitosti zde sloužil mši svatou kustod Svaté země otec Francesco Patton.

Zpravodajství

Premiéra: 9.6.2021

Výroba: 2021