I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Víra do kapsy

Augustin a Tomáš. Jak hledali Boha?

Publicistika

Premiéra: 14.6.2021

Výroba: 2021

Poznejme dvě osobnosti, které nám v dějinách křesťanství zanechaly vzácné svědectví. Pozvání do pořadu přijali představený augustiniánů na Slovensku Juraj Pigula, dominikán Peter Fotta a salesián Pavol Grach.

Publicistika

Premiéra: 14.6.2021

Výroba: 2021