I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky

13. neděle v mezidobí

Pořady pro děti

Premiéra: 24.6.2021

Výroba: 2021

Ježíš řekl dítěti, které umřelo, vstaň, a ono vstalo. Pak sám zemřel a vstal z mrtvých. Díky tomu smíme také my mít naději, že až přijde den, kdy už nevstaneme, řekne i nám vstaň – a my povstaneme ze smrti k věcnému životu.

Pořady pro děti

Premiéra: 24.6.2021

Výroba: 2021