I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Muziky z Javorníkov

MFF Myjava 2021 online

Hudba - folklor

Premiéra: 18.6.2021

Výroba: 2021

Záznam pořadu přinášejícího objevné rekonstrukce hudby a tance z oblasti Javorníků.

Autor: J. Jakubík ml.

Účinkují: ĽH Javorníček a jej hostia – D. Kortman, M. Beňo, Jozef Cibulka, Jozef Marko; sólisti speváci a tanečníci FSk Javorníček, M. Levko, D. Macošíncová, M. a J. Jankoviechovci, V. Urban  a K. Planetová.

Programem provází: B. Morongová, J. Jakubíkom ml. a J. Jakubíkom st.   

Hudobno-tanečný program pozostávajúci z najvýraznejších scénických čísiel z minuloročného uvedenia CD ĽH Javorníček – Muziky z Javorníkov. Programom sprevádza etnochoreologička a tanečná pedagogička Barbora Morongová spolu s jeho autormi Jurajom Jakubíkom ml. a Jurajom Jakubíkom st. Tí jednotlivé scénické čísla dopĺňajú o zaujímavé a neraz objavné informácie z tradičnej hudobno-tanečnej a odevnej kultúry z regiónu Javorníkov. Program dopĺňajú dobové fotografie a doteraz nepublikované krátke audiovizuálne ukážky z výskumov starosvetského čardáša v obci Štiavnik. Tento materiál je vzácny nielen svojou umeleckou hodnotou, ale obnovuje už zabudnutý obraz o ľudovej hudbe a tanci od približne polovice 19. storočia po medzivojnové obdobie v Javorníkoch, kde sa doteraz výskum takéhoto rozmeru nekonal.

Hudba - folklor

Premiéra: 18.6.2021

Výroba: 2021