I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pozdravujem domov

MFF Myjava 2021 online

Hudba - folklor

Premiéra: 19.6.2021

Výroba: 2021

Záznam multimediálního hudebně-tanečního programu věnovaného tématu vystěhovalectví autorky Alžběty Lukáčové.

Účinkují: ŽSS Marína zo Zvolena, FSk Hôra z Rejdovej, Mária Brdárska-Janoška, ľudové hudby Ondreja Hlaváča z Rožňavy a Martina Janšta z Košarísk, FSk Javorníček z Hvozdnice, A. Berédiová zo Selenče (Srbsko), M. Hemela z Báčskeho Petrovca (Srbsko) a folklórne súbory V pivnickom poli z Pivnice (Srbsko), Považan z Považskej Bystrice a Hornád z Košíc

Na Slovensku len ťažko nájdeme rodinu, z ktorej by sa v dávnej alebo nedávnej minulosti niekto nepobral mimo svoju rodnú krajinu za prácou a lepším životom. Desaťtisíce ľudí sa stali súčasťou slovenského vysťahovalectva ako fenoménu, ktorý je neodmysliteľnou zložkou permanentného migračného pohybu v svetových dejinách. Dnes sa zdá nepredstaviteľné, akou nesmierne komplikovanou a nebezpečnou musela byť ešte pred sto rokmi cesta cez polovicu Európy a oceán do krajín, o ktorých mali emigranti len hmlistú predstavu. Ľudia, ktorí túto púť absolvovali, pritom často vo svojom dovtedajšom živote nezašli ďalej, ako do najbližšieho väčšieho mesta.
Program "Pozdravujem domov" je venovaný všetkým tým, ktorí vo viere v lepšiu budúcnosť opúšťali svoje domovy, strádali, zažili úspech, ale neraz i stratili svoj život. Vysťahovalectvo na Dolnú zem, do USA, Kanady, Južnej Ameriky, Belgicka či Francúzska, optácie rusínskeho obyvateľstva, príbehy emigrantov po 2. svetovej vojne, po roku 1968 či 1989, sú tisíckami spletitých individuálnych osudov a dnes často zabudnutých údelov celých rodín. V našom programe ich reprezentuje príbeh Anny Mockovej z myjavských kopaníc, ktorá sa omylom dostala do mestečka Little Falls, v štáte New York v Amerike a vďaka tejto náhode spustila masívne vysťahovalectvo z myjavskej oblasti do tejto lokality.

Hudba - folklor

Premiéra: 19.6.2021

Výroba: 2021