I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Tance západného Slovenska

MFF Myjava 2021 online

Hudba - folklor

Premiéra: 20.6.2021

Výroba: 2021

Záznam závěrečného programu a slavnostního ukončení festivalu. Program prezentuje rozmanité hudebně-taneční tradice západního Slovenska prostřednictvím tanečníků - sólistů a kolektivů.

Autoři: A. Krausová, S. Ondejka.

Účinkují: P. Hrabovský, M. Vargová, A. Zlatarits, Zs. Keszegh, A. Oláh, Cs. Keszegh, T. Palkovič, M. Marčišovská, D. Halás, K. Hačundová, L. Konečník, L. Šútorová-Konečná, J. Blažek, N. Sládková, Š. Orgoník, K. Konečná, Ľ. Havlík, A. Babincová, O. Pagáč, Z. Papánková, A. Pilácik, M. Husárik, M. Jankoviech, L. Zigová, P. Piláciková, N. Kozáčiková, K. Jánsky, D. Kofirová, M. Kramplová, O. Mišík, A. Keszely, L. Visokai, V. Stúchla, T. Blažek, Pavol Michalička, ĽH Michala Pagáča, ĽH Pósfa, a ĽH FS Kopaničiar

Program prezentuje rozmanité hudobno-tanečné tradície západného Slovenska prostredníctvom tanečníkov - sólistov, víťazov a účastníkov celoštátnych súťaží.
Prirodzená transmisia tanečných tradícií už na Slovensku prebieha iba ojedinele. Nositeľmi sa tak stávajú interpreti, ktorí si osvoja jednotlivé ľudové tance a stávajú sa príkladmi, ktoré nasledujeme. V tomto programe sa pred muzikou predvedú tanečníci, ktorí dokážu verne interpretovať ľudový tanec v jeho prirodzenej bohatosti a kráse. Tento rok sme sa zamerali na interpretov ľudových tancov západného Slovenska. Chceme poukázať na spoločné a odlišné štýlotvorné znaky v jednotlivých typoch tancov v ich regionálnych obmenách.

Hudba - folklor

Premiéra: 20.6.2021

Výroba: 2021