I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Flešbeky - Godzone podcast

Ján Buc - Nebráňme sa tomu čo chce Pán Boh

Publicistika

Premiéra: 26.6.2021

Výroba: 2021

ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD. je katolícky kňaz od roku 1997. Pôsobil ako kaplán v Žakovciach a ako predstavený Domu charitas svätého Jána Bosca v Spišskej Kapitule. Bol tiež tajomníkom Sekcie pre mládež Konferencie biskupov Slovenska. Venoval sa formácii animátorov v rámci Diecéznej animátorskej školy, a je spoluzakladateľom Školy animátorského sprevádzania. Tri roky viedol katolícku televíziu LUX a bol predsedom združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, túži po prebudení mladej generácie, vyšla mu kniha s názvom “Život plný lásky” a vo flešbekoch sme sa spoločne zamysleli nad dedičstvom, ktoré prenecháme nastávajúcej generácii o krokoch viery a jeho ceste za Bohom.

Publicistika

Premiéra: 26.6.2021

Výroba: 2021