I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Školní rok s Covidem, progres dětí, formy výuky

Publicistika

Premiéra: 30.6.2021

Výroba: 2021

U příležitosti posledního dne školy školního roku 2020/2021 jsme do studia pozvali zástupce rodičů, pedagogů, vedení školy i studentů, aby reflektovali uplynulý školní rok, který se během svého trvání musel vypořádat s velkým množstvím změn a novot, které zapříčinila pandemie koronaviru. Všechny tyto zástupce zosobňuje jeden člověk, Martin Pietraszek, mimo těchto úloh také zakladatel Expediční ScioŠkoly. Co to je? Jak prožil školní rok jako zástupce ředitelky školy, student, pedagog a rodič školou povinných dětí? A může mít pandemická situace i pozitivní dopad na naše školství? I to se dozvíte z rozhovoru, který vede moderátor pořadu Janek Ženatý.


Publicistika

Premiéra: 30.6.2021

Výroba: 2021