I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Apoštolové

Dramatická tvorba

Premiéra: 6.11.2021

Výroba: 2016

Hlas mučedníků přichází s pokračováním animovaného příběhu Bůh s námi, s názvem Apoštolové. Vzkříšen z mrtvých, Ježíš Kristus se ukázal svým učedníkům a řekl jim: „Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ Setrvávající v modlitbě, jak jim Ježíš přikázal, čekali, než na ně bude velkou mocí a zázrakem seslán Duch svatý! Následujte malou skupinu prvních křesťanů, kteří odvážně hlásají o Kristu a jeho poselství navzdory pronásledování. Díky nim se církev rozrůstá, a i ti největší nepřátelé se obrací k víře. Na motivy knihy Skutky Apoštolů, kapitola 1-9. Tento silný a dojemný obraz prvních křesťanů nadchne diváky všech věkových kategorií.

Dramatická tvorba

Premiéra: 6.11.2021

Výroba: 2016