I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Všem národům

Dramatická tvorba

Premiéra: 21.11.2021

Výroba: 2016

Všem národům je třetí, a také závěrečný díl trilogie Svědkové. Ve filmu Bůh s námi, jsme byli svědky příchodu Krista. V dílu Apoštolové jsme poté byli svědky zrodu a posílení rané církve a Pavlova obrácení. Nyní jsme svědky zázračného růstu církve a dozvídáme se, jak první křesťané šířili evangelium všem národům. Tento napínavý animovaný film pokrývá kapitoly 9-28 knihy Skutků apoštolů, a ukazuje, jak křesťanská víra změnila svět.

Dramatická tvorba

Premiéra: 21.11.2021

Výroba: 2016