I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

13. 7. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 13.7.2021

Výroba: 2021

Do Svaté země se vrací skupiny poutníků

První skupiny poutníků po dlouhé pauze opět vrací naději a život posvátným místům ve Svaté zemi. „Pouť je nová forma evangelizace,“ říká latinský patriarcha Jeruzaléma Mons. Pizzaballa.


Generální kapitula františkánů

V sobotu 3. července se v mezinárodní koleji sv. Vavřince v Římě začala letošní generální kapitula františkánského řádu, které se účastní 116 bratrů z celého světa.


Svátek Panny Marie v Kirjat Je‘arim

V Kirjat Jearim nedaleko Jeruzaléma slavila komunita řeholních sester spolu s místními křesťany svátek Panny Marie, Archy úmluvy.


Promoce absolventů na Betlémské univerzitě

Promocí absolventů za účasti palestinských autorit se zakončil školní rok na Betlémské univerzitě.


Předání diplomů v mateřské škole

Děti v mateřské škole sv. Karla Boromejského v Jeruzalémě si převzaly 30. června diplomy a v radostné atmosféře ukončily tento školní rok.

Zpravodajství

Premiéra: 13.7.2021

Výroba: 2021