I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Flešbeky - Godzone podcast

Mária Škovierová - Modliť sa je jednoduché

Publicistika

Premiéra: 10.7.2021

Výroba: 2021

Učiteľka telesnej výchovy a nemčiny na gymnáziu svätej Uršule v Bratislave, kde sa snaží byť najmä svedectvom o živom Bohu. Pred viac ako 20 rokmi stála pri zrode komunity Ebenezer, kde dnes slúži vo vodcovskou tíme, už roky sa modlí a vedie modlitebný dom Elaion v Bratislave a jej srdce horí pre modlitbu, skrytosť, krasu, jednoduchosť, no-fake life a Božie slovo. Vo flešbekoch nám porozpráva o čase, kedy bola jej rodina prenasledovaná za vieru počas komunizmu, ako prežila svoje povolanie do vedenia modlitby chvál a ako ne-predstierať kresťanstvo.

Publicistika

Premiéra: 10.7.2021

Výroba: 2021