I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Duchovní menu

Záznam mše svaté s žehnáním kostela v Brně-Lesné

Duchovní pořady

Premiéra: 27.7.2021

Výroba: 2021

Záznam mše svaté s žehnáním kostela v Brně-Lesné. Celebroval Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.


Kostel blahoslavené Marie Restituty, který se stavěl od srpna roku 2017. Základní kámen nového brněnského kostela byl položen 5. září 2017. Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: František Brychta, Vanda Štěpánová, Jan Vodička, Marin Kopecký
Kresba fasády: Petr Kvíčala

Exteriér i interiér kostela je výrazově jednoduchý a čitelný. Kruhový půdorys je symbolickým návratem ke společenství a rodině. Kostelu dominuje jednatřicet metrů vysoká věž se zvonkohrou. Zvonice se nese v duchu žlutočervených odstínů. Barvy byly architektem Štěpánem vybrané v kontrastu s nebeskou modří. Symbolizují pozemský život, oheň i utrpení. Kostel blahoslavené Restituty také vyniká neobvyklými barevnými okny svítícími v celém spektru duhy. Plocha mezi kostelem, věží a stávajícím duchovním centrem je doplněna o symbolický háj uspořádaný do pravidelného geometrického rastru, jenž dotváří intimní atmosféru. Přírodní prvek je záměrným vyvažujícím protikladem k pevné a jednoduché stavbě.

Věž stojí stranou kostela. Její půdorys rovnostranného pravoúhlého trojúhelníku zajišťuje, že vypadá jinak z každé strany. Směrem ke kostelu je otevřená svou čtvercovou lucernou a jsou v ní ve žluté části zvonohra, v červené vyhlídka na centrum Brna. Na věži kostela je řecký nápis FOS – ZOE. Fos znamená řecky „světlo“ a zoe „život“. Jsou to základní biblické a křesťanské pojmy. Bůh je světlo a život – dává své světlo a život celému vesmíru, zvláště člověku.

Duchovní pořady

Premiéra: 27.7.2021

Výroba: 2021