I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Duchovní menu

Záznam mše svaté za oběti pandemie, za nemocné a za zdravotníky

Duchovní pořady

Premiéra: 30.7.2021

Výroba: 2021

Záznam mše svaté za oběti pandemie, za nemocné a za zdravotníky z kostela sv. Vojtěcha v Praze. Hlavním celebrantem bohoslužby je pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer, kazatelem generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl.

Duchovní pořady

Premiéra: 30.7.2021

Výroba: 2021