I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Klapka

s Janou Hnilicovou

Publicistika

Premiéra: 24.8.2021

Výroba: 2020

Hostem moderátora Petra Barana je tentokrát Ing. Jana Hnilicová, která se věnuje práci s lidmi s mentálním omezením. V Klapce si představíme jejich tvorbu. Tvůrčí skupina Večernice je zcela mimořádná tím, že jde o autory, kteří mají mentální handicap. Toto je však nevyčleňuje z běžného vzdělávání v oblasti filmové a fotografické tvorby.

Publicistika

Premiéra: 24.8.2021

Výroba: 2020