I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

28. 7. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 28.7.2021

Výroba: 2021

Nálezy z doby prvního Chrámu

Archeologické výzkumy, které provádí Izraelský památkový úřad, vedly k objevení části jeruzalémských hradeb z doby prvního Chrámu. Poskytovaly městu ochranu z východního směru.


Varhany zkamenělé v čase

Muzikolog David Catalunya rozvíjí pětiletý projekt, jehož protagonistou je jedinečný hudební nástroj – zřejmě nejstarší varhany na světě, které byly objeveny v bazilice Narození Páně v Betlémě na začátku 20. století.


Svátek Panny Marie Karmelské

Po skončení pandemických restrikcí přišlo mnoho věřících s nadšením oslavit svátek Panny Marie Karmelské do Haify.


Svátek Marie Magdalské

V bazilice Božího hrobu se nachází oltář s výjevem setkání vzkříšeného Ježíše s Marií Magdalskou. 22. července oslavili františkáni svátek této „apoštolky apoštolů“.


Nadace Realu Madrid navštívila Latinský patriarchát

Zástupci Nadace Realu Madrid v čele s jejím viceprezidentem Ikerem Casillasem se 20. července setkali s latinským patriarchou Jeruzaléma mons. Pierbattistou Pizzaballou. Už devět let tato nadace elitního španělského fotbalového klubu podporuje sportovní a volnočasové aktivity dětí ve Svaté zemi.


Probuď se a Kristus tě osvítí

Připomínáme chronologii hlavních událostí na právě skončené generální kapitule františkánského řádu

Zpravodajství

Premiéra: 28.7.2021

Výroba: 2021