I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

4. 8. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 4.8.2021

Výroba: 2021

Svátek Ježíšových přátel

V Betánii nedaleko Jeruzaléma se i v letošním roce slavil liturgický svátek svaté Marty, Marie a Lazara, Ježíšových přátel.


Nový poutní dům

V městě Beit Sahour u Betléma, na místě, kde anděl zvěstoval Pastýřům narození Spasitele, položili základní kámen nového poutního domu.


Výstava „Ježíšova nejmilovanější země“ v Damašku

V syrském Damašku byla 22. července zahájena výstava s názvem „Země, kterou miloval Ježíš“, která se snaží přiblížit posvátná místa těm, kdo se zatím nemohou vydat na pouť do Svaté země.


Svátek sv. Eliáše na hoře Karmel

V kostele Panny Marie na hoře Karmel u Haify se 20. července slavil svátek sv. Eliáše.


Svátek Jáchyma a Anny v Galileji

V Jafě u Nazareta věřící slavili 25. července svátek sv. Jakuba apoštola. V kostele sv. Anny v Seforis se pak slavil svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Zpravodajství

Premiéra: 4.8.2021

Výroba: 2021