I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Živě s Noe

od premonstrátů v Teplé

Zábava

Premiéra: 25.8.2021

Výroba: 2021

Před přenosem polední bohoslužby se rozhlížíme po klášteře v Teplé. Díváme se na situaci řeholníků v minulém režimu tak, jak ji zachycuje místní expozice, ale i trochu konkrétněji. Ptáme se, jak se řádu žije dnes a připomínáme blahoslaveného Hroznatu, který položil základy tomuto význačnému poutnímu místu a později do řádu premonstrátu také vstoupil.

Zábava

Premiéra: 25.8.2021

Výroba: 2021