I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela sv. Rocha

Slopné

Duchovní pořady

Premiéra: 22.8.2021

Výroba: 2021

Přenos mše svaté ke cti sv. Rocha, výročí 760 let první písemné zmínky o obci Slopné a 120. výročí hasičského sboru.

Duchovní pořady

Premiéra: 22.8.2021

Výroba: 2021