Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Živý kongres

Mezinárodní eucharistický kongres 2021

Publicistika

Premiéra: 8.9.2021

Výroba: 2021

Rozhovor s P. Janem Svobodou o aktuálním dění na 52. Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti. Moderuje Gabriela Westová.

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres - náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. 
Kromě eucharistických kongresů v jednotlivých diecézích či zemích se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.

Publicistika

Premiéra: 8.9.2021

Výroba: 2021