I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pohádka o lásce

na troskách Labyrintu světa

Dramatická tvorba

Premiéra: 21.9.2021

Výroba: 2021

Záznam pohádky pro dospělé a dospívající v podání Víti Marčíka.

Dramatická tvorba

Premiéra: 21.9.2021

Výroba: 2021