I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Primiční mše svatá P. Michala Staufčíka

Staré Město

Duchovní pořady

Premiéra: 29.8.2021

Výroba: 2021

Záznam primiční mše svaté P. Michala Staufčíka z náměstí Velké Moravy ve Starém Městě. Primiční kazatel P. Štěpán Maria Filip OP, teolog.

Duchovní pořady

Premiéra: 29.8.2021

Výroba: 2021