I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá

Klášter premonstrátů v Teplé

Duchovní pořady

Premiéra: 25.8.2021

Výroba: 2021

Přenos mše svaté z kláštera v Teplé.

Duchovní pořady

Premiéra: 25.8.2021

Výroba: 2021