I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Mons. Dominik kardinál Duka, OP - Pojetí člověka v biblické zvěsti

Duchovní pořady

Premiéra: 8.9.2021

Výroba: 2021

Jaroslav DUKA (1943, Hradec Králové) vyrůstal v rodině profesionálního vojáka, který se účastnil zahraničního odboje a v 50. letech byl vězněn spolu s důstojníky západní fronty. V roce 1960 maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Další studium mu nebylo umožněno. Pracoval v hradecké továrně ZVÚ a vyučil se strojním zámečníkem. V roce 1965 byl přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. 5. ledna 1968 vstoupil tajně do dominikánského řádu a přijal řádové jméno Dominik. 6. ledna 1969 složil časné sliby, 22. června1970 přijal kněžské svěcení z rukou kardinála Štěpána Trochty a pět let působil v duchovní správě v pohraničí. 7. ledna 1972 složil slavné sliby v dominikánském řádu. V roce 1975 mu byl odňat „státní souhlas k duchovní správě“, pracoval pak patnáct let jako rýsovač v továrně Škoda Plzeň. Intenzivně žil ilegální řádový život a věnoval se studiu. Spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra a organizoval náboženskou činnost mladé dominikánské generace na území Československa. V roce 1979 získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě sv. Jana Křtitele ve Varšavě. Za „maření státního dozoru nad církvemi“ byl 15 měsíců vězněn v Plzni-Borech. V roce 1986 byl jmenován provinciálem Československé dominikánské provincie a byl jím až do roku 1998.6. června 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem královéhradeckýma navázal na velkorysou činnost a projekty svého předchůdce arcibiskupa Karla Otčenáška. Sv. Vojtěcha navrhl za třetího patrona diecéze. Založil Diecézní teologický institut a církevní gymnázium ve Skutči. Dokončil rekonstrukci Nového Adalbertina, v jehož areálu byla vybudována nová Biskupská knihovna. 13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským. Je velkým kancléřem KTF UK Praha. O slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012 Svatý otec Benedikt XVI. oznámil, že bude 18. února 2012 při veřejné konzistoři jmenován kardinálem. Je držitelem řady vyznamenání a uznání. Má významný organizační a autorský podíl na překladu Jeruzalémské bible. V době nesvobody publikoval v samizdatu. Je autorem desítek článků v domácích i zahraničních sbornících, časopisech, odborných i popularizujících, a v denním tisku.

Duchovní pořady

Premiéra: 8.9.2021

Výroba: 2021