I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Jan Špilar - Otcovství sv. Josefa

Duchovní pořady

Výroba: 2021

Kadeřník a jáhen Honza Špilar se bude zamýšlet nad naplněním otcovského poslání pěstouna a manžela – svatého Josefa: O Josefově významu v našem duchovním životě. O našem vztahu k Otci na nebi i na zemi a vztahu Boha Otce k nám. O Josefově patronství šťastné smrti a o plnosti života, tedy svatosti.


Jan ŠPILAR (1964, Pardubice) se vyučil kadeřníkem v Hradci Králové a nastoupil jako maskér v Národním divadle v Praze, kde líčil herce filmu Amadeus. Po vojně se přestěhoval do Brna, kde pracoval jako listonoš. K profesi kadeřníka se vrátil v Přerově, Praze a nakonec zpět v Brně. V roce 1993 si otevřel kadeřnické studio Střihoruký Edward, kde pracuje dodnes. Od roku 1999 si zároveň doplňoval vzdělání, v roce 2003 maturoval a v roce 2004 promoval na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na katedře praktické teologie. V roce 2008 mu bylo uděleno jáhenské svěcení. Službu jáhna vykonává v Brně v kostele sv. Michala. S manželkou Gitou má tři děti.

Duchovní pořady

Výroba: 2021