I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. Miroslav Herold SJ - Co nám dnes může nabídnout sv. Ignác?

Duchovní pořady

Premiéra: 29.9.2021

Výroba: 2021

Generální představený jezuitského řádu Alberto Sosa, SJ, vyhlásil jako připomínku 500. výročí konverze sv. Ignáce z Loyoly Rok sv. Ignáce. Jezuita a historik Miroslav Herold se bude zamýšlet nad odkazem tohoto světce. 

Miroslav HEROLD (1978, Praha) vstoupil po maturitě na pražském Arcibiskupském gymnáziu (1996) do Tovaryšstva Ježíšova. Po dvouletém noviciátu v Kolíně přešel do Bratislavy, kde v letech1998−2000 absolvoval studia filozofie na Teologické fakultě Trnavské univerzity. Tzv. magisterku, tedy období praktické činnosti a zapojení se do života řeholní komunity, strávil v letech 2000−2002v Praze u kostela sv. Ignáce. Následovala teologická studia na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. V roce 2005 byl v hlavním řádovém chrámu Il Gesù v Římě vysvěcen na jáhna. V roce 2006 ho v chrámu sv. Ignáce v Praze vysvětil na kněze pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk. Po vysvěcení se stal kaplanem akademické farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci, kde do té doby působil jako jáhen. V letech 2006−2010 následovala studia dějin umění a církevních dějin opět na římské Gregoriáně. V akademickém roce 2015−2016 zahájil doktorské studium historie na KTF UK v Praze, které úspěšně ukončil v září 2019. Poté odcestoval do irského Dublinu na třetí probaci, kde 8setrval do května 2020. Dále působil v olomoucké komunitě, než se v září 2020 se přestěhoval do komunity na Velehradě, kde je ustanoven kaplanem farnosti.

Duchovní pořady

Premiéra: 29.9.2021

Výroba: 2021