I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. doc. Stanislav Přibyl - Kauzy manželské nulity u církevního soudu

Duchovní pořady

Premiéra: 3.11.2021

Výroba: 2021

Stanislav PŘIBYL (1966, Praha) je katolický kněz, vysokoškolský pedagog a teolog, vědecký pracovník, odborník na církevní právo a autor řady publikací. Studoval na Právnické fakultě UK (1985–1989) a pokračoval studiem filosofie na pražské Teologické fakultě UK. Odtud se přesunul do Říma ke studiu teologie na Filosofické a teologické fakultě na Papežské lateránské univerzitě. V roce 1995 přijal jáhenské svěcení a v roce 1996 byl vysvěcen na kněze pražské arcidiecéze. V letech 1998– 2002 pokračoval opět ve studiích na pražské Právnické fakultě UK a po jejich dokončení se stal doktorem práv. Na téže fakultě a ve stejném období studoval zároveň v oboru dějiny, filosofie, sociologie a teorie práva. Od roku 1998 ještě rozšířil svůj obzor studiem ve Vatikánu na Fakultě kanonického práva Papežské Lateránské univerzity a nabyl titulu doktora kanonického práva. V roce 2011 habilitoval na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě prací Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989. Dne 21. června 2016 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích úspěšně obhájil disertační práci Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi a získal titul Th.D. Široká je jeho právní praxe i pedagogická a vědecko-výzkumná činnost. Od července 2016 je rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého na Karlově.

Duchovní pořady

Premiéra: 3.11.2021

Výroba: 2021