I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

MUDr. Helena Máslová - Antikoncepce v širších souvislostech

Vzdělávací pořady

Premiéra: 27.9.2021

Výroba: 2020

Antikoncepce má vliv na ženu na několika úrovních. Přímo působí na její endokrinní systém tím, že nahrazuje menstruační cyklus lineárními hladinami syntetického estradiolua gestagenu. To ovlivňuje další fyziologické funkce navázané na reprodukční zdraví, zejména sexuální chování a výběr sexuálního partnera. V rámci provázanosti endokrinní soustavy, nervové soustavy a psychiky má užívání antikoncepce zcela nepopiratelný vliv i na psychické prožívání konzumentky, ovlivňuje její reprodukční strategii a vede k revoluční změně z pasivního přístupu v aktivní – tedy nutnosti se k mateřství odhodlat. Tato nově nabytá svoboda doprovázená velkou zodpovědností vede u řady žen k prokrastinaci až do té míry, že se původní provizorní syntetická neplodnost stává definitivní neplodností. Volbu, zda se chceme nebo nechceme stát matkou, tak nečiníme párkrát za život, ale každý den v okamžiku, kdy si vkládáme antikoncepční pilulku do úst. 

Helena MÁSLOVÁ (1968) vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče. Nyní se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. Matka tří dětí. Mluví anglicky a francouzsky. Členka České lékařské komory. 

Vzdělávací pořady

Premiéra: 27.9.2021

Výroba: 2020