I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

prof. Pavel Kalina - Jak pandemie utvářely naše města

Vzdělávací pořady

Premiéra: 6.9.2021

Výroba: 2020

Pavel KALINA (1965, Praha) vystudoval estetiku a dějiny umění na FF UK. Poté interní aspirantura (doktorské studium) na FF UK, v letech 1993–94 studium dějin umění na Central European University v Praze. V letech 1994–2001 byl odborným asistentem na Fakultě architektury (FA) ČVUT a na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Roku 2001 jmenován docentem pro dějiny architektury na FA ČVUT a v roce 2009 profesorem pro dějiny architektury a ochranu památek na FA ČVUT. V roce 2013 vyšla jeho kniha Umění a mystika a v roce 2019 vydal knihu Hluboké město.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 6.9.2021

Výroba: 2020