I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

prof. Petr Slavíček - Věda o vědě – co ví vědci na vědce

Vzdělávací pořady

Premiéra: 1.11.2021

Výroba: 2020

Petr SLAVÍČEK (1976, Olomouc) vystudoval v letech 1994–1999 obor fyzikální chemie n Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Doktorské studium absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze pod vedením školitele prof. Pavla Jungwirtha. V roce 2015 získal titul bakalář na KTF UK .Působí jako profesor fyzikální chemie na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT v Praze, kde se zabývá teoretickou chemií, radiační chemií a fotochemií. Od roku 2020 vede Ústav fyzikální chemie VŠCHT. Roku 2016 dostal cenu Neuron. Je členem Učené společnosti ČR a redakční rady časopisu Vesmír. Dlouhodobě se věnuje práci s nadanými středoškolskými studenty v rámci chemické olympiády a přípravných letních soustředění na Běstvině. 

Vzdělávací pořady

Premiéra: 1.11.2021

Výroba: 2020