Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Noční univerzita

ak. soch. Petr Váňa - Příběhy soch

Vzdělávací pořady

Premiéra: 12.1.2022

Výroba: 2020

Každá socha v sobě nese příběh, který je také duchovním příběhem jejího tvůrce a zároveň se stává i příběhem diváka, na kterého socha působí. 

Petr VÁŇA (1965, Praha) vstoupil do sochařského ateliéru ve třinácti letech. Nejdříve jako žák sochaře Jiřího Saiferta a potom sochaře Jindřicha Severy. Studoval obor sochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole kamenické v Hořicích. Roku 1984 diplomoval na pražské AVU. Zabývá se sochařskou tvorbou při obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých památek a dalšími projekty. Realizoval řadu kopií barokních soch (sousoší Vzkříšení Krista v pražské Loretě, čtyři sochy evangelistů na průčelí kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze).Od roku 1997 pracoval na obnově staroměstského Mariánského sloupu. Svá díla vystavuje na individuálních i kolektivních výstavách. Jeho sochy jsou realizovány v Berlíně, Hannoveru, Římě, Vitirchianu a na mnoha místech České republiky. Zúčastnil se několika sympozií. Je organizátorem Sochařského sympozia Cesta mramoru v Dobřichovicích. Jeho další zajímavé projekty jsou například Mezinárodní sochařská skupina Fivesculptors nebo projekt Jižní ateliér.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 12.1.2022

Výroba: 2020