I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Jezuité dnes

Publicistika

Premiéra: 10.9.2021

Výroba: 2021

V pořadu kulatý stůl si připomeneme osobu sv. Ignáce z Loyoly, zaměříme se na odkaz, který zde zanechal a který je stále živý skrze jezuitský řád. S jezuity P. Miroslavem Heroldem a P. Petrem Havlíčkem budeme debatovat nad vývojem tohoto řádu a nad konkrétními kroky, kterými zmiňovaný odkaz naplňují, jak ve svém životě, tak ve službě.

Publicistika

Premiéra: 10.9.2021

Výroba: 2021