I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá ke cti sv. Ludmily

Praha, bazilika sv. Jiří

Duchovní pořady

Premiéra: 16.9.2021

Výroba: 2021

Liturgie ze svátku sv. Ludmily bude slavena ve starobylé  bazilice svatého Jiří na Pražském hradě, kde již od roku 935 spočívají ostatky kněžny a mučednice Ludmily. Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem bude J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Během bohoslužby bude k uctění vystavena lebka mučednice. Liturgii svým zpěvem doprovodí Schola Gregoriana Pragensis.

Duchovní pořady

Premiéra: 16.9.2021

Výroba: 2021